Podnikatelský úvěr

Podnikatelský úvěr je produkt určený pro podnikatele či firmy, které pracují s velkým množstvím skladových zásob. Může se jednat zejména o internetové obchody (e-shopy), nebo zpracovatelské firmy, které nakupují velké množství skladových zásob za účelem dosažení nízké ceny zboží. Velké množství skladových zásob však vede zpravidla ke zhoršení hospodářských a ekonomických ukazatelů firem.

Pro zvýšení likvidity nabízí Podnikatelský úvěr profinancování skaldových zásob formou úvěru zajištěného zbožím na skladu. V průběhu úvěru může firma současně s úhradou splátek úvěru vyskladnit zboží v poměru k uhrazené části. Splátky úvěru mohou být tedy hrazeny přímo z tržeb za prodané zboží. To umožňuje firmám vázat menší množství finančních prostředků ve skladových zásobách a zlepšuje celkovou likviditu.

Čerpání podnikatelského úvěru je tedy vázáno na zajištění skladovými zásobami. K zajištění nemohou být použity například výrobní linky nebo jiné aktuálně užívané technologie v podnikání.

Expedice zboží

warehouse

Zajišťujeme také rychlou expedici uskladněného zboží, dle specifikovaných zakázek přímo koncovým zákazníkům. Zboží které je u nás uskladněno, je plně přístupné pro Váš prodej. Jste li provozovatelem např. e-shopu (internetového obchodu), zajistíme na základě objednávky sestavení zásilky z jendotlivých druhů zboží a zásilku předáme spediční firmě za účelem dopravy klientovi. Expedované zboží bude aktualizováno do celkového stavu skladových zásob.

O skladu

forklift

Sklad disponuje vysokou kapacitou a je umístěn v Praze. Sklad je dobře dostupný s návaznosti na dopravní intrastrukturu. Sklady jsou temperované cca 18C°. Pojmutí Vašeho zboží je takřka neomezené, jelikož sklad je schopen pojmout až 15 000 m³. Cose týče zabezpečení Vašeho zboží, tak je zajištěno neustálým dohledem jak fyzické ochrany, tak i elektronicky s přímou linkou na městkou policii. Skladové zásoby, které u nás uschováte pro Vaše profinancování, jsou pojištěny i proti živlům.